Fugler

Duer og andre fugler er et vanlig syn bybildet. De holder til på fasader og torg, stadig på leting etter mat. Vi foretar sikring mot duer, måker, spurv og svaler. 

løsningen på ditt fugleproblem

Fugleavvisende pigger


Fugleavvisende pigger kan monteres på kanter og gesimser på bygningens fasade. Dette er tynne stålpinner som er fatsmontert på plastføtter. Piggene er lite skjemmende for fasaden, de er vanskelig å observere på avstand, og de skader ikke fuglene. Dette er derfor en metode som er mye brukt for å få bukt med fugleproblemer.

 

Ring oss på 24 timers vakttelefon:

 

991 09 088

Fugleavvisende wire


Fugleavvisende wire er fjærbelastet og strekkes mellom pinner i rustfritt stål.  Wiren kan brukes på de fleste steder av en fasade, og er en god løsning i vinduskarmer der vinduet slår utover. Stålpinnene som holder wiren bør monteres i vegg for å unngå vanninntregning og frostskader. Har du en bygning der det må taes særlige estetiske hensyn, så er wiren er god løsning.

Fugleavvisende nett og skyting


Har du behov for å hindre fuglene adgang til et spesielt område, kan det monteres et fugleavvisende nett.  Nettet er laget av nylon, og monteres i rammer av wire. Vanlige steder å montere nettet er bakgårder, foran lyssjakter og foran balkonger. Fangst og skyting av fugler foretas kun i helt spesielle tilfeller.

Konsekvenser av fugler


Fuglenes ekskrementer danner grunnlag for mikroorganismer som bryter ned bygningsmatrialet på fasader. En fasade som har vært infisert over tid er et sørgelig syn, og vil være så godt som umulig å rengjøre. Det er derfor viktig å ta tak i problemet så snart som mulig.

Fugler gir grunnlag for fuglelopper


Fugler kan gi livsgrunnlag for fuglelopper. Fuglelopper trekker ofte inn i bygninger, noe som kan være svært plagsomt for beboerne. Fugler kan spre salmonellabakterier, derfor er våre næringsmiddelprodusenter svært nøye med å hindre fugler adgang til fasader, tak, varemottak og lignende.
 

Kontaktinformasjon

 

Avd. Oslo/ Akershus: 22 11 10 12                                   

Avd. Hedmark/ Oppland: 62 36 62 11                       

E-post: post@alfaskadedyrkontroll.no  

24 timers vakttelefon: 991 09 088

Vår erfaring - din trygghet!