Hvorfor velge oss?

Det finnes tusenvis av arter skadedyr i verden, men de er sjelden et stort problem før de invaderer bygninger. Gnagere eller insekter i huset er noe de færreste av oss ønsker å ha. De er bærere av sykdommer i tillegg til at de kan forårsake store materielle skader. De fleste skadedyr forsvinner ikke av seg selv, men bør bekjempes av profesjonelle.

Et skadedyrproblem, enten det dreier seg om kakerlakk - eller rotteproblem tar nattesøvnen fra de fleste. Kontakt oss for en uforpliktende befaring - vi gir deg søvnen tilbake.

Vanlige skadedyr:

Løsning på maurproblem

Maur

Maur har til felles med oss mennesker at de er sosiale individer. I likehet med mennesker, er dette deres største fortrinn. Vi kjenner i dag til cirka 60 norske maurarter. Stokkmaur, jordmaur og faraomaur er de mest vanlige og utbredte artene av maur i Norge. Maur utvikler seg gjennom en fullstendig metamorfose. Dette innebærer at de gjennomgår alle utviklingsstadiene som egg, larve, puppe og voksenstadium.

Om sommeren opplever vi enorme svermer med maur. Dette er hanner og hunner som er på paringsflukt. Etter svermingen dør hannen, mens de befruktede dronningene har mulighet for å grunnlegge nye samfunn. Av eggene som dronningene legger kommer det først larver som igjen blir til arbeidere. Det er disse som videre tar det tyngste arbeidet med å bygge opp samfunnene. De henter mat, bygger opp og vedlikeholder maurtua samt steller egg, larver og pupper.

Vi hjelper deg med ditt kakerlakk-problem

Kakerlakker

Kakerlakker har en karakteristisk flat og oval form. Antennene er omtrent like lange som kroppen. I Norge er det kun mark-kakerlakken (Ectobius lapponica) som kan leve utendørs. Den kan forekomme i hus, men er ikke noe problem, da den formerer seg svært sent.

Oppstår det aktivitet av kakerlakker, er det først viktig å identifisere art og etableringssteder. Deretter foretas det bekjempelse med åpe base av infiserte områder og kontroll/deteksjon av områdene som ligger i tilknytning til de infiserte områdene. Dette kan være deteksjon av eksempelvis resterende leiligheter i samme oppgang, eller naboleilighet i tomannsbolig.

 

 


 

 

Ring oss på 24 timers vakttelefon:

 

991 09 088

Bekjempelse av veps

Veps

Veps bygger opp svært effektive samfunn, med klare arbeidsdelinger. Arbeiderne, som i realiteten er hunner med uutviklede kjønnsorganer, har som oppgave å bygge bolet, forsvare samfunnet og sørger for å gi larvene næring. Mot slutten av sesongen (sept -nov) kommer det dronninger og hanner som tar seg av forplantningen.

En veps kan bli til veldig mange veps i løpet av kort tid. Et voksent vepsebol kan i løpet av sommeren komme opp i 1000-1500 individer.

Effektive løsninger for ditt rotteproblem i Akershus

Rotter og mus

Rotter og mus regnes som suksessrike pattedyr. En av årsakene til det er at rotter og mus har en stor formeringsevne. I løpet av et halvt år kan et par rotter slå seg til i en bolig og bli til 20 individer.

Den beste metoden for å hindre at rotter eller mus kommer inn i bygninger er å tette mulige inntrekksveier. Rotter og mus krever ikke store plassen for å komme seg inn. Dessuten har disse gnagerne tilgang til bygninger gjennom inntrekksveier som er skjult for eier. Det kan f.eks. være via kloakkrør inn til huset. Det er derfor vanskelig å tette helt og holdent mot disse gnagerne.

Årsaken til at rotter trekker inn i bygninger er enten tilgang på gode redeforhold eller mat. Har man gode rutiner rundt lagring av mat og håndtering av matavfall vil dette forebygge mot aktivitet av rotter og mus.

Bli kvitt ditt klesmøllproblem

Klesmøll

Klesmøll er det insektet som gjør størst skade på tekstiler og kan de være vanskelig å bli kvitt når man først har fått de i hus.

Klesmøllarvene lever av hornstoffene i fjær, klær med ull / pels / skinn / silke, utstoppede dyr, gevir, insekter osv.

Arten er opprinnelig tropisk, men registreres i dag alle steder i Norge. Et voksent klesmøll i flygestadiet kjennes igjen på de gullfargede vingene. I flygestadiet er størrelsen 5-8 millimeter mens de hvite larvene med det brune hodet varierer fra 1–10 millimeter.

Under gunstige forhold, (+22 grader / 75% luftfuktighet) , kan klesmøll utvikle 4–5 generasjoner i året. Blir forhodene usikre kan larvene bli liggende i en dvaletilstand i kongkongen i flere år. Dette gjør arten uforutsigbar og til tider utfordrende å bekjempe.

Kontaktinformasjon:

 

Avd. Oslo/ Akershus: 22 11 10 12                                   

Avd. Hedmark/ Oppland: 62 36 62 11                       

E-post: post@alfaskadedyrkontroll.no  

24 timers vakttelefon: 991 09 088

Vår erfaring - din trygghet!